Založ si blog

Dar lásky

Asi ste už počuli o americkom filme Fireproof (skúška ohňom). Nie je problém dostať sa k nemu prostredníctvom internetu, či vyhľadať si o ňom bližšie info. Je tam ukázaný príbeh manželov, ktorých manželstvo je v troskách, no hlavný hrdina Caleb sa rozhodne zachrániť ho. O záchranu sa snaží aj na základe povzbudzovania svojich rodičov, najmä otca, ktorý verí v požehnanie manželstva a v jeho veľkú hodnotu.
Ak ste videli tento film, možno si spomínate, že mladý požiarnik sa počas svojich snáh opiera o knihu, o akýsi denník, ktorý mu dal jeho otec. Táto kniha je dostupná aj na Slovensku a chce byť podaním pomocnej ruky tým, ktorí o to stoja. O niektoré súhrnné myšlienky sa chcem podeliť. Praktizovanie týchto inšpiratívnych „rád“ môže utužiť vaše manželstvo a vy sa  tak svojmu drahému/drahej môžete stať darom.

 

1. Láska je trpezlivá – nikto nie je rád v prítomnosti netrpezlivého človeka, ktorý reaguje hnevom, pochabo a poľutovaniahodným spôsobom. Hnev podnecuje nové zlo. Hnev takmer nikdy nič nezlepší.  Trpezlivosť však problémy zastavuje a prečistí vzduch. Trpezlivosť nás robí múdrymi, načúva tomu, čo vraví druhý človek.  Jej zvládnutie je dobrý začiatok, ako môžeme prejaviť skutočnú lásku. Skúste nepovedať partnerovi nič negatívne a radšej zatnite zuby.
2. Láska je vľúdna (citlivá) – ak konáme z vľúdnosti, vidíme, čo je potrebné a urobíme krok. Ako prví.
3. Láska nie je sebecká – môže sa naplniť, iba ak koná pre dobro iných. Iróniou je, že aj štedrý skutok môže byť sebecký, ak je motív vychvaľovať sa , získať odmenu, alebo manipulovať ním/ňou.  Dôležité otázky:
– naozaj chcem to, čo je pre môjho manžela či manželku najlepšie?
– chcem, aby on či ona cítili moju lásku?
– veria, že mám na mysli ich najlepšie záujmy?
– vnímajú ma ako človeka, ktorý uprednostňuje sám seba?
4. Láska je pozorná – ak vaše myslenie nie je dostatočne zrelé na to, aby SÚSTAVNE rátalo s touto osobou, nie ste pozorní a často vás to zaskočí. Muži hovoria priamo, ženy medzi riadkami. Pre ženu je kľúčové, aby bol jej muž k nej pozorný. Skontaktujte sa teda niekedy v priebehu dňa s ňou/ním, len preto, aby ste sa spýtali, ako sa im darí a či pre nich môžete niečo urobiť.
5. Láska nie je hrubá
6. Láska nie je popudlivá – láska sa málo uráža, pokiaľ to nie je legitímny dôvod v božích očiach, a čím skôr odpúšťa. Pýcha nás iba vedie k drsnému správaniu. Láska hovorí, že sa treba  „podeliť o dedičstvo“ a nie „bojovať s príbuznými“. Urobte si svoj vlastný zoznam motivácií, ktoré potrebujete odstrániť zo svojho života.
7. Láska verí v to najlepšie – cez dvere znevažovania by ste mali nazrieť iba preto, aby ste vedeli ako sa mate modliť za partnera/ku a aby ste sa pričinili o prekrytie týchto stien Láskou. Prejdite do izby porozumenia. Vaši blízki sú živými, dýchajúcimi, nekonečnými knihami na čítanie. Vytvorte si zvyk ovládnuť negatívne myšlienky a sústrediť sa na pozitívne vlastnosti svojho manžela/ky. A rozhodnite sa preň, či si to už zaslúžia alebo nie.
8. Láska nie je žiarlivá –  odhodlajte sa byť najväčším fanúšikom svojho drahého/hej.
9. Láska robí dobrý dojem – to ako sa zdravíte svojmu partnerovi/rke robí nesmierne veľa. Láska je rozhodnutie.
1O. Láska je bezvýhradná – lásku neovplyvňuje ten, koho sa rozhodnú milovať, ale ten, kto sa rozhodne milovať. Agapé je láska v zdraví i chorobe, v bohatstve i chudobe, v dobrom i zlom. Ak muž alebo žena povie „prestal/a som ťa milovať“, v skutočnosti vraví „musím povedať, že nikdy som ťa nemilovala bezvýhradne“. Táto láska sa  nezakladala na oddanosti, ale iba  na pocitoch a okolnostiach.  Láska, čo všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží, pochádza od Boha, kt. treba prijať od Neho, a potom dať svojmu drahému/hej. Potom už nepoviete: „Milujem ťa lebo…“  ale „ Milujem ťa a hotovo.“  Ukážte, že ich milujete z radosti, že sú pre vás darom a spravte dnes niečo pre nich.

11. Láska je starostlivá – strojník si nešťastnou náhodou vážne poraní ruku pri práci. Náhli sa do nemocnice. Dá si ju zrontgenovať a zistí, že má zlomených veľa kostí. Hoci je nešťastný a ubolený, rozhodne sa použiť svoje úspory na to, aby mu kosti ponaprávali a zasadrovali, a počas nasledujúcich mesiacov s obavami čaká, či sa ruka zahojí.  
Keď sa náš vzťah dostane do ťažkostí, cítime nutkanie vymeniť manžela/ku za „novší model“. No tí, čo takto uvažujú, nechápu význam manželského puta, kde je 1 už súčasťou toho druhého, nie každý sám. Keď pozeráte na svojich partnerov, pozeráte na časť seba samých.
12. Láska necháva vyhrať toho druhého – v tom momente bude po spore a bitku vyhráte. Už ste sa totiž strápnili zaťatosťou a neochotou „počúvať“.
13. Láska bojuje čestne – existujú medze „my“ a medze „ja“.                                                               Medze „my“ :

– nikdy sa nezmieňujte o rozchode, či o rozvode.

– nepripomínajte staré problémy z minulosti – nikdy sa nehádajte na verejnosti a ani pred deťmi – v prípade potreby si dáte oddychový čas.

– nikdy sa nikoho nedotknite tak, aby ste si fyzicky ublížili.

– nepôjdete spať pohnevaní – nech už to bude stáť čokoľvek, problém si ujasnite.
Medze „ja“ – skôr , ako prehovorím, budem počúvať.

– najprv sa budem snažiť vyriešiť osobné problémy.

– budem hovoriť s citom.
14. V láske nachádzame potešenie – naučte sa znova milovať svojho drahého/drahú.
15. Láska  je úctivá – „Nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká váza, a preukazujte im úctu.“ (1Pt 3,7).
16. Láska sprostredkúva„Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši.“ (3 Jn 1,2).  Nesnažte sa zmeniť svojich drahých. Táto kniha predovšetkým by mala podnieť vás, aby ste začali milovať, pravdepodobne to vášho partnera ovplyvní. Bez ohľadu na pôdu, ktorú obrábate, majte na mysli úspech. Modlite sa k Bohu s pokorným srdcom za ich srdcia a za to, aby ovplyvnil ich životy. Nik sa nevie za svojho manžel/ku lepšie modliť ako vy.
17. Láska podporuje dôvernosť – dôvernosť prináša aj možnosť obrovského ublíženia, oheň i strach.- Vaša polovička pri vás cíti strach alebo bezpečie?

– sú tajomstvá, kt. vás rozdeľujú alebo zbližujú? Chráňte ich tajomstvá.
18. Láska hľadá porozumenie – poznáte jeho/jej najväčšie nádeje a sny?

– Plne rozumiete tomu, ako najradšej dávajú a prijímajú lásku?- Viete aké sú ich obavy a prečo s nimi zápasia? Urobte zo svojej polovičky objavovanie jej krás a zaplníte svoj dom bohatstvom, aké prináša len láska.
19. Iba láska nestačí – na lásku agapé potrebujete Boha, vy ste však nástroj, ktorý ma milovať a chrániť, osobu, ktorú vám daroval. Len s ním je možné agapé.
20. Láska je Ježiš Kristus „Pán Ježiš, som hriešnik. Ty si však dokázal svoju lásku ku mne tým, že si zomrel za odpustenie mojich hriechov, a svojím vzkriesením si dokázal svoju moc, zachrániť ma pred smrťou. Pane, zmeň moje srdce a zachráň ma svojim milosrdenstvom.“

 

 

„Teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.“ (1 Kor 13, 13).

 

21. Láska je spokojná v Božej prítomnosti – Jeho Láska stačí. U Neho nájdete to, čo vám manžel/ka nemôžu dať.
22. Láska je verná – povedzte manželovi/ke, aj keď vaše city sú inde: „Milujem ťa, stále. Mojím rozhodnutím, je milovať ťa, i keď moju lásku nebudeš opätovať.“
23. Láska vždy chráni – sú mnohé útoky na váš vzťah: priatelia, čo radia zle (ukonči to, bude ti lepšie a pod..), hanba (každý ma problém s menejcennosťou a slabosťami), a parazity (čokoľvek, čo vám ničí vzťah – nezdravé návyky, závislosti, pornografia …, ).
Manželky – máte rolu ochrankýň, musíte strážiť svoje srdce (časopisy, romány, niektoré filmy, ktoré vo vás budujú prehnané očakávania od manžela).

Manželia – ste pred Bohom zodpovední, že ochránite brány a postavíte sa proti všetkému, čo by mohlo ohroziť vašu manželku alebo manželstvo.
24. Láska vs. Žiadostivosť – identifikujte každý objekt vašej žiadostivosti a odstráňte ho. Odstráňte každú lož, ktorú ste zhltli pri honbe za zakázaným pôžitkom. Nahraďte ju Božím prísľubom a srdcom naplneným Jeho láskou.
25. Láska odpúšťa – uvoľnite hnev a zodpovednosť za súdenie konkrétnej osoby (chce to chvíľu cviku..). Ako viete, že ste odpustili? Pri pomyslení na ich mená alebo tváre vo vás nevzkypí krv – ale pocítite nádej , že sa to zmení.
Skvelé manželstvá netvoria ľudia, kt. si nikdy  neublížili, len ľudia, čo sa rozhodli „nepočítať krivdy“.  Nech vás Ježiš naučí odpúšťať..
26. Láska je zodpovedná ( za svoje chyby, reakcie..) – pripustite svoje chyby pred Bohom i svojou polovičkou a požiadajte ich o odpustenie. Keď odpovedia kritikou, vtedy to vezmite ako radu..
27. Láska Povzbudzuje –  neznechucujte sa teda vzájomne, ale skúste viac chápať, nebuďte tvrdí, keď ste sa ich rozhodli milovať.
28. Láska prináša obete – miesto sebaľútosti pozerajte na potreby:
-Je hladný/á – potrebuje vás sexuálne, i keď vy to tak nevnímate?
– je smädný/á – túži po čase a pozornosti, čo ste zjavne schopný/á poskytnúť všetkým ostatným?
– cíti sa ako cudzinec? – je neistý/á v zamestnaní a potrebuje, aby domov bol jeho útočiskom a svätyňou?
– je nahý/á ? –  je vystrašený/á alebo zahanbený/á a zúfalo túži, aby ho hrejivo priodelo vaše láskyplné uistenie?
– cíti sa chorý/á?  – je fyzicky unavený/á a potrebuje vašu pomoc, aby ste ho postrážili pred možným výpadkom energie a pozornosti?
– ona sa cíti ako vo väzení? – je vystrašená a deprimovaná, potrebuje bezpečné zázemie, či vašu intervenciu?                          
29. Motivácia lásky – skôr ako dnes uvidíte svojho drahého/ú,  pomodlite sa menovite za ich potreby a za nich a im povedzte, že ich ľúbite. Poďakujte Bohu, že môžete ľúbiť bezvýhradne práve túto osobu, tak ako On miluje oboch.
30. Láska prináša jednotu – proste Boha, nech Vám zjavuje všetko potrebné.
31. Láska a manželstvo – vždy pamätajte, že ste schopní dosiahnuť jednotu, no musíte chcieť. Vykročte spolu (muž opustí svojich rodičov ..)
32. Sex patrí k láske – neodopierajte si ho v manželstve, lebo upevňuje manželskú jednotu, kde ste darom jeden pre druhého.
33. V láske sa dopĺňate – nezanedbávajte jeho/jej názor  v záležitostiach, kt. sa týkajú oboch. Hoci možno presadíte svoj názor, rešpektujte ich a buďte uznanliví. Spolu ste viac. Potrebujete sa, dopĺňate sa.
34. Lásku oslavuje zbožnosť – nájdite nedávny príklad, keď vaša polovička prejavila zjavným spôsobom kresťanský charakter, vyzdvihnite to.
35. Láska je zodpovedná – sekvoje sú mocné stromy vďaka svojím poprepletaným koreňom, Každý koreň mocnie vďaka ostatným. V manželstve takto majte svojho poradcu a pomocníka , prosebník -modlitebníka, skúseného kresťana, kt. je vám vzorom v živote , kt. vediete. Ľahšie niektoré veci zvládnete.
36. Láska je Božie slovo – Sv. Písmo, cez ktoré stále vanie Duch Svätý, obohacujte sa Ním.
37. Láska je jednomyseľná v modlitbe – modlite sa spoločne – je to váš celoživotný partner aj v modlitbách.
38. Láska plní sny – nielen hmotné ale aj tie nehmotné. Vaša manželka si napríklad praje, aby ste sa k nej správali ako k dáme a podobne..
39. Láska pretrvá – keď je láska naozaj láskou, nezaváha, ak ju nepríjmu tak, ako by ste chceli. Ak možno láske povedať, aby prestala ľúbiť, potom to láska nikdy nebola.  Kristus neprestal milovať učeníkov, ani keď ho zapreli a zutekali..
Aj keď ste urobili všetko, čo je vo vašich silách, aby ste poslúchli Boha, váš manžel/ka vás môžu vždy zradiť a opustia vás (ako učeníci zutekali od Ježiša), nedopusťte ,aby sa to stálo preto, lebo sa vzdáte a prestanete ich vy ľúbiť. (napíšte list, prečo ste im oddaní a vždy budete a nechajte na mieste, aby si ho našli)
4O. Láska je záväzok – každé manželstvo je povolané na to, aby sa stalo pozemským obrazom Božieho nebeského záväzku s jeho cirkvou. Má svetu odhaliť slávu a krásu bezvýhradnej lásky voči nám. Nech cez vás prúdi Božia láska k partnerovi/rke. Ak je možné, obnovte si svoje sľuby. Chráňte sa a ctite s odvahou.

„Kamkoľvek pôjdeš ty, ta pôjdem i ja, a kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojim ľudom a tvoj Boh bude mojím Bohom.“ (Rút 1,16).

 

Názov knihy: Dar lásky
Autori: Stephen Kendrick a Alex Kendrick s Lawrence Kimbrough
Ďalšie informácie: Tatran, 2009, 224 s.

Odkaz na film:  https://www.youtube.com/watch?v=mRKt-u9dzFs

 

 

O pozitívnom Hip-hop(e)

02.10.2013

Nech sa ti darí, nech si šťastný, nech nemáš nepriateľov,nech ťa nezasiahne zlá vôľa, život máš pred sebou.. – znie v optimistickej piesni Nech sa darí od rapera, textára a producenta viac »

Delfini vplyv na človeka

02.10.2013

Človek od dávna skúmal prírodu a inšpiroval sa ňou. Skúšal získať, čo mu chýbalo. Usiloval o krídla a o schopnosť lietať. Inšpiráciou pre život sa mu však stali aj iné tvory než vtáky, viac »

Zaujimavý knižný tip pre nezadaných kresťanov

20.01.2013

Objavila som túto knižnú recenziu, ktorú zdieľam v celku prekopírovanú zo ženského kresťanského občasníka Miriam. Knihu som nečítala, no k téme o ktorej píšem, sa veľmi hodí. Astrid viac »

potraviny, vegetarian, vegan

Nové štítky na obaloch majú pomôcť vegetariánom i alergikom

17.12.2018 13:00

Čo jesť a čomu sa vyhnúť? Pre vegetariánov a vegánov, ale aj potravinových alergikov je to často tvrdý oriešok.

Maďarsko, protesty, Fidesz

Nespokojní Maďari budú protestovať už aj na maďarsko-slovenskej hranici

17.12.2018 12:33

Na štvrtú protivládnu demonštráciu, ktorá sa konala v nedeľu, prišlo vyše 10.000 Maďarov.

Pavol Rusko TK kauza zmenky

Rusko podáva trestné oznámenie pre diskreditáciu jeho osoby

17.12.2018 12:27

Polícia ho pred časom obvinila, že si v 90. rokoch objednal likvidáciu svojej obchodnej spoločníčky Volzovej.

šanon, spis, podnikanie, firma, úrad

Zo Slovenska odišlo 2505 firiem, kupovali ich najmä Česi a Maďari

17.12.2018 12:23

Od začiatku tohto roka odišlo zo Slovenska až 2505 slovenských firiem. Najviac z nich pritom kúpili Česi, za nimi nasledovali Maďari a Rumuni.

lucinka

Teší ma písať o akciách pre slobodných kresťanov a "články", kt. slúžia na poukázanie hodnôt a na povzbudenie, pomoc, potešenie, nádej. Ďakujem komentujúcim aj za niektoré napísané hlúposti a podané negatíva. Svoj život chcem však žiť hodnotne a s optimizmom. Preto, pokiaľ vás niektorá myšlienka z mojich "článkov" pozitívne oslovila , resp. posunula ďalej, ďakujem, že mi napíšte svoju referenciu súkromne na tento blog alebo na e-mail. Želám Vám veľa úspechov v láske, i celkovom živote. :) V zhrnutí, blog je určený na povzbudenie pre nezadaných kresťanov, ale i pre potešenie duše každého človeka s otvoreným srdcom. Príjemné čítanie :) ---------------- 1.www.youtube.com/watch?v=jzF_y… (Over the Rainbow/Simple Gifts (Piano/Cello Cover) - ThePianoGuys) 2.www.youtube.com/watch?v=DKC-l… (Me and My Cello - Happy Together (Turtles) Cello Cover - ThePianoGuys)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 19
Celková čítanosť: 144671x
Priemerná čítanosť článkov: 7614x

Autor blogu